Náměstí Richardplatz a správní část „Richardplatz-jih“

V berlínské čtvrti Neukölln-Rixdorf leží centrální náměstí bývalé vesnice Rixdorf. Po příchodu českých náboženských uprchlíků byla tato vesnice po roce 1737 rozdělena na Český a Německý Rixdorf.

Na tomto náměstí se nachází části nejstarší zástavby dnešního Neuköllnu, tedy zbytky starého Rixdorfu. Své jméno získalo už před rokem 1877. Lze ho odvodit od názvu dvora Řádu templářů Richardshof, který pak údajně nese jméno svého zakladatele, templáře Richarda. Tento dvůr vystavěli roku 1360 Hermann von Werberg, velmistr Řádů johanitů a místodržitel braniborské marky, a Dietrich von Sasar, komtur Řádu johanitů ve vesnici Richardsdorp – pozdějším Rixdorfu.

Richardplatz byl a nadále zůstává kulturním centrem čtvrti Neukölln. Je vyhlášený zejména díky historickému vánočnímu trhu ve stylu starého Rixdorfu, který se koná každoročně vždy druhý adventní víkend, díky Rixdorfskému koulení balíků slámy, pořádanému v září od roku 2008, a díky trhu uměleckých řemesel, který od roku 2009 organizuje kovářka z historické kovárny nacházející se přímo na náměstí Richardplatz.

Drožkařská společnost Schöne, zabývající se pronájmem kočárů, která byla založena roku 1894, má od roku 1910 sídlo na adrese Richardplatz 18. Ještě dnes je možné si jejich povozy a kočáry nejen prohlédnout, ale lze si v nich také zaplatit jízdu.

Mnoho obyvatel Neuköllnu si tohoto náměstí, nacházejícího se v ústraní daleko od rušného provozu, velmi váží, a to především pro jeho původní, zachovalou podobu a klidnou, vesnickou atmosféru.