Závod

 

 Aby lidé získali tento putovní pohár,

 pouští se po dvou čtyřčlenných týmech do koulení metrových balíků slámy kolem historické kovárny.

 Ale v Rixdorfském koulení balíků slámy nevítězí vždy jen ti nejrychlejší, počítají se také:

 - ty nejoriginálnější kostýmy a show,

 - férovost a týmový duch

 a v neposlední řadě také

 - znalosti z historie a současnosti Rixdorfu.

 

 

Vítězné družstvo pak putovní pokál obdrží od šampionů předchozího ročníku. Krom této hlavní výhry čekají také atraktivní ceny v ostatních kategoriích.

Všeobecná pravidla

 Když se řekne „sláma“, představí se většina lidí něco lehkého. V podobě metrového balíku se ale stává opravdovou výzvou. Aby se účastníci vyvarovali nebezpečí úrazu, musí dodržovat několik pravidel. 

 Pravidlo č. 1

 Účastníci se chovají s rozvahou a dodržují pokyny organizátora závodu a poroty. 

 Pravidlo č. 2

 Aby nedošlo ke zranění, používejte prosím rukavice. Jiné pomůcky nejsou povoleny. 

 Pravidlo č. 3

 Srdcem slavností v naší vesničce je občerstvení společné pro všechna družstva, účastníky, pomocníky, týmy, porotu a umělce. 

 

Pravidla hry

 Popráci – Rixdorfské koulení balíků slámy

 Slavnosti plné výzev

 Cílem závodu je co možná nejrychleji, nejelegantněji a v co nejoriginálnějším kostýmu odkoulet balík slámy od startu k cíli.

 Pravidla

 • 1 Koulení balíků slámy

 Rixdorfské koulení balíků slámy se skládá z kvalifikačního a finálového kola. Balíkem lze koulet pouze za vynaložení fyzického úsilí, nejsou povoleny žádné pomůcky. Závod je bodovaný (viz § 7), pořadí na startu se určuje losem. Finálového kola se účastní prvních šest družstev z kvalifikačního kola, na závěr se rozhodne o třech nejlepších.

 

 • 2 Rozhodčí

 Účastníci se vždy řídí pokyny rozhodčích.

 Nesportovní chování se trestá diskvalifikací, rozhoduje o něm rozhodčí. Na protesty se bere zřetel pouze bezprostředně po závodu.

 

 • 3 Družstva

 Proti sobě nastupují vždy dvě družstva. Družstva musí být připravená 10 minut před startem. Od 13.00 do 14.30 probíhá volný trénink.

 

 • 4 Velikost družstva

 Družstvo sestává ze čtyř aktivních koulečů balíků slámy. Je doporučené mít v záloze dva náhradní kouleče.

 

 • 5 Koulení zpět na start

 K závodu patří dovalení balíků slámy zpět na start. Každé družstvo tak musí balík slámy připravit pro další na startu.

 

 • 6 Obrubník

 Pokud se balík slámy dotkne obrubníku nebo ohraničení závodní dráhy, dostává družstvo 10 trestných vteřin. Rozhodují o nich rozhodčí.

 

 • 7 Mistr v koulení balíků slámy

 Mistrem v koulení balíků slámy se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů. Maximální počet bodů je 35, lze ho dosáhnout součtem bodů z různých kategorií. Kdo se nejrychleji dostane do cíle, získá 10 bodů. Druhému v cíli je uděleno šest bodů.

 

 • 7a Oděv

 Týmy závodí v rámci svých možností v jednotném oblečení. Porota může každému družstvu udělit až tři body navíc za „kostým“, „jednotnost“ a „originalitu“.

 

 • 7b Cílová rovinka

 Posledních dvacet metrů je hodnoceno zvlášť. Je udělován bod navíc za „grácii/eleganci“, bod za „oslnění publika“ (potlesk, pokřik atd.) a bod za „odkoulení balíku zpět na start“.

 

 • 7c Férovost

 Za férovost a ohleduplnost může být udělen další bod navíc.

 

 • 7d Finálové kolo

 Proti sobě nastoupí prvních šest družstev z kvalifikačního kola. Jednotlivé páry se určí losem. Nejrychlejší získá dvanáct bodů, druhý nejrychlejší deset bodů, třetí nejrychlejší osm a tak dále.

 

 • 7e Znalosti

 Po dokončení finálového kola jsou ohodnoceny také znalosti družstev. Tři družstva s nejvyšším počtem bodů musí zodpovědět tři otázky týkající se „života v Rixdorfu“. Třetí otázkou je otázka na odhad. Za každou správnou odpověď družstvo dostane dva body. Celkem je tedy možné získat za znalosti šest bodů.

 

 • 7f Body

 Body z kvalifikačního kola se převádí do kola finálového.

 

 • 8 Vše ostatní

 Během závodu se podává pohoštění a dobrý mok. Také pro uši jsou nachystány libozvučné tóny, a to jak živá hudba, tak reprodukce z pódia. Všechna družstva jsou vyzvána, aby podpořila atmosféru závodu a z plna hrdla povzbuzovala nebo demotivovala protivníky.

 

 • 9 Ceny

 Krom cen pro družstva na prvním, druhém a třetím místě se udělují i další ceny v kategoriích „originalita“, „pohodovost“ a „rychlost“.

 

 • 10 Na závěr

 Závod si klade za cíl co nejvíce pobavit všechny diváky i účastníky.